Menyikon Meny
Pil bakåt Tillbaka
Läsfrämjande 2 min läsning

Därför ska du involvera hela skolan i det läsfrämjande arbetet

Att anordna läsfrämjande aktiviteter på skolan tycker nog de flesta lärare och skolbibliotekarier är viktigt. Men det är när HELA skolan medverkar i en läsfrämjande aktivitet som insatsen verkligen ger resultat. Annelie Glamsare är grundare till läsinitiativet Läsa äger, som verkar för alla barns rätt till en läsande gemenskap. Hon delar här med sig av sina bästa tips för att göra hela skolan involverad i läsaktiviteterna.

Varför är det viktigt att involvera hela skolan när man sjösätter läsfrämjande aktiviteter?
– Att kunna läsa är i grunden en demokratifråga – läsa för att ta del av demokratiska processer, kunna ifrågasätta det skrivna och vara källkritisk är kanske viktigare än någonsin. Men också för lusten, njutningen och alla dörrar som öppnas med läsningen. Vi använder bara cirka 20 procent av våra ord när vi talar, resterande kommer alltså ifrån texterna. Ur ett språkutvecklande perspektiv är det SÅ viktigt att vi läser. Läsningen spiller över i skolans alla ämnen och är en förutsättning för en lyckad skolgång. Läsningen behöver synliggöras och ta plats i skolans alla ämnen för att signalera vikten av texten.

Hur gör man för att få med sig alla på tåget?
– Kanske en vision kan hjälpa till? Till exempel den vi använder på Läsa äger, säger Annelie Glamsare och listar tre punkter:

 • Om jag kan läsa kan jag drömma på nya sätt.
 • Om jag kan drömma kan jag våga tro på det jag drömmer om.
 • Om jag kan tro på det jag drömmer om, kan jag bli den jag drömmer om att bli.

– Detta borde duga som argument. Läsningen är verkligen hela skolans angelägenhet och ALLA kan på olika sätt bidra med läsengagemang! När man arbetar tillsammans blir det så mycket bättre och dessutom roligare, fortsätter hon.

Hur gör man sedan för att upprätthålla läsengagemanget så att inte insatsen bara blir en punktinsats?
– När man arbetar tillsammans hela skolan, och tar vara på varandras kompetenser, blir det hållbart och inte lika skört som när en ensam eldsjäl driver det hela. Kroka arm och vila i allt läsengagemang ni skapar tillsammans, säger Annelie Glamsare entusiastiskt.

Annelie Glamsares tre tips för läsfrämjande aktiviteter som fungerar för att involvera hela skolan:

 • Ta en selfie där du håller upp en favoritbok, skriv ut och sätt upp i korridoren – gärna på en strategisk plats, till exempel utanför matsalen. Sätt en rubrik, exempelvis ”I sommar ska jag läsa”. Detta kommer automatiskt leda till att det börjar snackas om läsning:”Va, läser vaktis fantasy, precis som jag?”
  ”Han som är så gullig, läser han den? Då ska jag också läsa den så kanske vi kan prata om boken sen.”
  ”Finns det flera böcker i den serien, dom ska jag läsa.”
  ”Inte visste jag att rektorn läste …”När det snackas om böcker så skapas också ett sug efter läsning.
 • Anordna en intensivvecka innan sommarlovet med fokus på läsning och läsupplevelser. Här kan verkligen alla involveras på olika sätt. De praktisk-estetiska ämnen kan bidra med fördjupad läsförståelse. Bjud in vårdnadshavare till ett bokcafé där eleverna bidrar med boksnack. Idrottslärarna kan anordna en bokorientering. Den här listan kan göras hur lång som helst, bara fantasin sätter gränser!
 • Skapa en ”Fake news-vägg” med falska nyheter. Vem luras bäst? Vad är sant, rimligt, orimligt? Detta kan också vara en tävling där alla ämnen och all personal kan bidra.

BTJ – FÖR LITTERATUR, KULTUR OCH LÄRANDE

© 2023, BTJ SVERIGE AB