Menyikon Meny
Pil bakåt Tillbaka
Läsfrämjande 2 min läsning

Tips för att främja läsning i förskolan

Att introducera läsning i förskolan är avgörande för att lägga grunden till barnens framtida utbildning och kärlek till böcker. Genom att använda kreativa och engagerande metoder kan pedagoger hjälpa barn att utveckla en positiv inställning till läsning redan från tidig ålder. Här följer ett antal tips för att främja läsning i förskolan som vi har samlat in i samband med manusarbete och intervjuer.

Skapa en inspirerande läsmiljö

En inspirerande och inbjudande läshörna kan göra stor skillnad. Inred ett hörn med bekväma kuddar, färgglada mattor och hyllor fyllda med böcker. Att ha en speciell plats för läsning gör det till en spännande och förväntansfull aktivitet.

Varierat bokutbud

Se till att det finns ett brett urval av böcker som passar olika intressen och läsnivåer. Inkludera bilderböcker, sagor, faktaböcker och interaktiva böcker. Genom att ha en varierad samling kan varje barn hitta något som väcker deras intresse.

Dagliga lässtunder

Integrera dagliga lässtunder i schemat. Dessa stunder behöver inte vara långa, men de bör vara konsekventa. Genom att göra läsning till en daglig rutin visar du att det är en viktig och rolig del av dagen. Under dessa stunder kan både pedagoger och barn turas om att läsa högt.

Interaktiv högläsning

När du läser högt för barnen, gör det interaktivt. Använd olika röster för karaktärerna, ställ frågor och uppmuntra barnen att förutse vad som kommer att hända härnäst. Detta inte bara engagerar barnen utan utvecklar också deras förståelse och kritiska tänkande.

Tematiska bokaktiviteter

Kombinera läsning med relaterade aktiviteter. Om ni till exempel läser en bok om djur, kan ni göra pyssel där barnen skapar sina egna djurmasker. Tematiska aktiviteter hjälper till att fördjupa barnens förståelse för boken och gör läsningen mer levande och rolig.

Involvera föräldrarna

Uppmuntra föräldrarna att läsa hemma genom att skicka hem boktips och förslag på läsaktiviteter. Skapa en “bokväska” som barnen kan ta med sig hem, fylld med böcker och en läsdagbok där de kan skriva eller rita om sina favoritböcker.

Använd digitala verktyg

Det finns många digitala verktyg och appar som kan komplettera traditionell läsning. Välj interaktiva appar som främjar läskunnighet och som är designade för att vara både lärorika och roliga. Detta kan särskilt vara användbart för barn som är mindre intresserade av traditionella böcker.

Besök av författare och bibliotekarier

Organisera besök av lokala författare eller bibliotekarier som kan läsa högt och prata om sina böcker. Dessa besök kan inspirera barnen och ge dem en djupare förståelse och uppskattning för böcker och berättelser.

Läs i små grupper

Dela in barnen i små grupper för läsning. Mindre grupper gör det lättare att hålla deras uppmärksamhet och ger möjlighet till mer individuell interaktion. Barnen kan diskutera boken, ställa frågor och dela sina tankar.

Uppmuntra barnens kreativitet

Låt barnen skapa sina egna berättelser och böcker. Detta kan vara genom att rita bilder och berätta en historia kring dem, eller genom att skriva enkla meningar. Att vara delaktig i skapandet av en bok kan vara en stor motivationsfaktor för att läsa andra böcker.

Genom att implementera dessa strategier kan förskolor skapa en miljö som inte bara främjar läsning utan också gör det till en rolig och engagerande aktivitet för barnen. En positiv tidig läsupplevelse kan lägga grunden för livslångt lärande och nyfikenhet.

BTJ – FÖR LITTERATUR, KULTUR OCH LÄRANDE

© 2023, BTJ SVERIGE AB