Menyikon Meny
Pil bakåt Tillbaka
Läsfrämjande 2 min läsning

Hitta böcker för att läsa tematiskt i skolan

Tematisk läsning är ett bra sätt att jobba med läsning i skolan. Det kan både vara ett sätt för att jobba koncentrerat med ett visst ämne, som både fördjupas och nyanseras via läsning utanför de ordinarie läromedlen, men det fungerar också för skolor som vill lyfta in läsning i ämnen utanför språkundervisningen.

Här på BTJ Skola har vi hjälpmedlet Hitta böcker. Där kan du enkelt filtrera fram lämpliga böcker som passar inom olika teman. Just nu finns omkring 200 teman att välja bland, med tusentals boktitlar som kan passa dina elever. Hitta böcker kommer du åt i inloggat läge.

Varför inte ta fram ett naturpaket för NO, ett historiepaket, ett krim- eller välfärdspaket för SO, eller ett om idrott och hälsa?

Genom att arbeta med ett tema i flera ämnen eller ett tema på olika sätt inom samma ämne, exempelvis genom att läsa skönlitteratur om datorer och gejming eller en historisk epok vid sidan av att ämnet tas upp i klassen kan eleverna få olika infallsvinklar som skapar en större helhet. Det kan motivera och väcka ökat intresse, både för läsning och för ämnet i sig. När exempelvis förståelse för den historiska bakgrunden blir bättre kan en skönlitterär bok om samma tidsålder bli mer begriplig och spännande.

Fem tips för att lyckas med tematisk läsning.

  • Den tematiska läsningen kan erbjuda val inom ett avgränsat område, vilket gör att varje elev ska kunna hitta en bok som tilltalar just hen.
  • Om läsningen sker tvärs över olika ämnen och eleverna på så sätt märker att de har nytta av det lästa på flera sätt, kommer det att upplevas som relevant.
  • Till skillnad från att läsa i klassuppsättning ger bokpaketen tillgång till ett vidare utbud av titlar och tid att läsa avsätts bästa fall på lektioner under skoldagen.
  • Det finns möjlighet att använda och diskutera böckerna i flera ämnen, vilket ger upphov till interaktion kring det lästa.
  • Eftersom den tematiska läsningen innebär att man läser tillsammans, i stället för att lämna eleverna ensamma med sin läsning, ger man dem större möjligheter att ta sig an utmanande texter med framgång.

Tipsen är hämtade från Klaras läsprepp! – att främja läsning bland barn och unga. Den riktar sig till dig som jobbar med barn, unga och läsning och som vill få nya tips på hur man kan arbeta läsfrämjande.

Fler läsfrämjande tips i både text och videoformat från hittar du i inloggat läge under ”Få lästips” och ”Se video”.

BTJ – FÖR LITTERATUR, KULTUR OCH LÄRANDE

© 2023, BTJ SVERIGE AB