Menyikon Meny
3 min läsning

Vanliga frågor

Vad är BTJ Skola?

BTJ Skola är en digital plattform designad för att stödja pedagoger på svenska skolor som använder litteratur i undervisningen. Att läsa är att upptäcka. På BTJ Skola kan du Hitta böcker, Få lästips och Se video. BTJ Skola gör dig bättre rustad att öka elevernas läsförmåga. Du har tillgång till experternas bästa tips, tips på böcker som passar till olika ämnen sammanställda av experter och bibliotekarier och texter från kunniga personer som bokstavligen ”skrivit boken” om hur man läser och får andra att läsa.

Vad är BTJ?

Vi är BTJ – specialister på digitala informationstjänster och media för kunskapssektorn. Genom att göra kunskap och media tillgängligt för fler arbetar vi för ett klokare och mer inkluderande samhälle. Vi har våra rötter i bibliotekssverige, men vi har alltid stått skolan nära. Man skulle kunna säga att vi är nya i klassen, men äldst i skolan. Vi har arbetat för bibliotek och skolor sedan 1936. Idag använder vi våra samlade kunskaper om hur man strukturerar och förmedlar information till att skapa tjänster som kan göra skillnad i er vardag. Tjänster som frigör tid och resurser så att ni kan fokusera på det ni gör bäst. Att bidra till våra ungas lärande och framtid. Ett viktigare jobb är svårt att hitta. Läs mer om oss på btj.se

Uppdateras innehållet på BTJ Skola regelbundet?

Ja, vi publicerar kontinuerligt nytt material. Det tillkommer nya texter, videor och lästips. Och självklart växer vår databas med böcker.

Hur fungerar Hitta böcker?

Hitta böcker är en filtreringsfunktion som där pedagoger snabbt kan få förslag på vilka böcker som passar att läsa om ett visst ämne eller tema. Genom att ange ämne, åldersgrupp och andra kriterier kan du som pedagog snabbt hitta och välja litteratur som passar deras klassrum. Böckerna i tjänsten är utvalda av bibliotekarier och experter för sin lämplighet

Hur väljs böckerna ut?

Vi anlitar lektörer som är vana och noggranna läsare för att läsa nyutgivna böcker och skriva en recension. BTJ:s recensionsverksamhet är viktig för inköpare, förlag och författare och vi är mycket noga i vårt kvalitetsarbete. BTJ väljer lämplig lektör med specialistkunskap utifrån bokens ämnesområde som läser och skriver ett omdöme. Lektören lämnar också ett betyg mellan 1-5. vår Inköpsvägledning, en databas som finns tillgänglig som prenumerationstjänst i vår butik och som en tryckt katalog vid namn BTJ-häftet.

Om lektörer och lektörsomdömen

En lektör är en recensent med specialkompetens inom ett särskilt område, det kan vara en genre eller ett ämne.

När en bok är redo att bli utgiven skickar förlaget på ett tidigt stadium in boken till BTJ:s redaktion. Redaktionen gör ett urval och väljer sedan en lämplig lektör.

Sedan skickas boken till lektören som läser och skriver ett omdöme inom en relativt snäv tidsram. Därför anlitas mycket vana och noggranna läsare. Efter en kvalitetskontroll av en redaktör publiceras omdömet i vår inköpsvägledning, en betaltjänst där bibliotek och andra organisationer får information om aktuella böcker. Recensionen får också ett helhetsbetyg mellan 1-5.

BTJ:s recensionsverksamhet är viktig för inköpare, förlag och författare och vi är mycket noga i vårt kvalitetsarbete. Redaktören och lektörens obundenhet och opartiskhet i branschen är väsentlig för att tjänsten ska vara relevant.

Hur tyder man helhetsbetyget i lektörsomdömet?

BTJ:s recensioner kompletteras av ett helhetsbetyg där lektören gör en samlad bedömning av den recenserade titeln. Syftet med helhetsbetygen är att göra urvals- och inköpsarbete så lätthanterligt och effektivt som möjligt. Vad gäller betygsskalan så är den femgradig enligt följande:

5 – Briljant
4 – Mycket bra
3 – Bra
2 – Ordinär
1 – Undermålig

Vad är Se Video?

Se Video är en samling korta videor där pedagoger får tips och råd för att främja läsning. Videorna täcker olika aspekter av läsundervisning, från att väcka intresse för litteratur till att genomföra ämnesövergripande projekt.

Vad kan jag upptäcka i Få lästips?

I Få lästips har vi samlat stycken ur böcker om läsning, läspedagogik och läsfrämjande.

Få lästips erbjuder en rikedom av material för pedagog, inklusive bloggtexter, bokutdrag och artiklar. Dessa resurser är inriktade på läsfrämjande metoder, pedagogiska strategier och reflektioner kring litteraturens roll i utbildningen.

Är BTJ Skola gratis att använda?

Ja! Just nu är det kostnadsfritt att skapa ett konto och att använda vår tjänst. Allteftersom BTJ Skola utvecklas kan den komma att beläggas med en avgift. Vi kommer aldrig att fakturera eller ta ut en avgift utan att i förväg informera om att tjänsten har belagts med en avgift.

Hur registrerar jag mig på BTJ Skola?

Klicka här för att registrera dig. Fyll i de begärda uppgifterna i registreringsformuläret. Efter att ha bekräftat din e-postadress är du redo att utforska allt som BTJ Skola har att erbjuda.

Kan jag bidra med innehåll till BTJ Skola?

Ja, vi välkomnar bidrag från pedagog och utbildningsexperter. Om du har insikter, erfarenheter eller material som du tror skulle berika BTJ Skola, vänligen kontakta oss på info@btj.se

Vi tar också gärna mot synpunkter på BTJ Skola.

Finns det support om jag stöter på problem eller har frågor?

Absolut. Vårt supportteam är här för att hjälpa dig. Du kan nå oss på info@btj.se för assistans med alla frågor eller funderingar du har om användningen av BTJ Skola.

BTJ – FÖR LITTERATUR, KULTUR OCH LÄRANDE

© 2023, BTJ SVERIGE AB