Menyikon Meny
2 min läsning

Bokpiñatan

Böckerna i Bokpiñatan ramlar snart ut! Den här omgången av Bokpiñatan är stängd sedan 19 maj och vi ser över tävlingsbidragen. Håll utkik i din inkorg efter ett mejl som tillkännager att just din skola har vunnit! Kom gärna tillbaka till nästa omgång av Bokpiñatan som startar efter sommaren.

Regler för att slå hål på Bokpiñatan

1. Tävlingens syfte
Tävlingen “Bokpiñatan” syftar till att uppmuntra läsning bland elever genom att berika skolornas bibliotek med nya böcker. Tävlingen är öppen för alla svenska grundskolor i Sverige.

2. Vem kan delta
Anmälan till tävlingen är öppen för skolpersonal (lärare, bibliotekarier, skolledare etc.) som officiellt representerar sin skola.

3. Så anmäler du din skola
För att delta, fyll i det officiella tävlingsformuläret tillgängligt på vår webbplats. Formuläret inkluderar skolans namn, adress, kontaktpersonens namn och roll på skolan, samt tävlingsfrågor.

4. Tävlingsperiod
Tävlingen startar den 2024-03-22 och slutar den 2024-05-19 kl. 23:59 (lokal tid). Anmälningar som inkommer efter 2024-05-19 kommer inte att beaktas.

5. Vinsten
Den vinnande skolan kommer att motta en samling böcker till ett värde av 25 000 kronor. Antalet böcker och titlar kommer att anpassas efter skolans behov och åldersgrupp.

6. Urval och bedömning
En jury bestående av representanter från BTJ kommer att bedöma anmälningarna. Kreativitet, behov och potentialen för att positivt påverka elevernas läsintresse kommer att tas i beaktning. 10 finalister väljs ut från vilka 1 vinnare lottas fram.

7. Meddelande om vinst
Vinnande skola kommer att meddelas via e-post och offentliggöras på vår webbplats. Beslutet av juryn är slutgiltigt och kan inte överklagas.

8. Vinstens leverans
Böckerna kommer att levereras direkt till den vinnande skolan så snart som möjligt efter att vinsten har meddelats.

9. Användning av tävlingsmaterial
Genom att delta i tävlingen ger du oss rätt att använda skolans namn och inskickade material exempelvis svar på tävlingsfrågorna i marknadsföringsändamål relaterade till tävlingen.

10. Sekretess och personuppgifter
Alla personuppgifter som samlas in i samband med tävlingen kommer att hanteras i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Genom att skicka in en anmälan till tävlingen Bokpiñatan  bekräftar du att du har läst och godkänt dessa tävlingsregler.

11. Om vinstskatt
Eventuell vinstskatt betalas av den vinnande skolan.

Är den juridiska personen (skolans ägare) en kommun så behöver de inte betala skatt på beloppet.

Är den juridiska personen ett aktiebolag så räknas vinstsumman som en intäkt i deras näringsverksamhet, beroende på resultatet av bolagets näringsverksamhet kan skatt krävas på beloppet, om verksamheten går med vinst.

Är den juridiska personen en stiftelse bör ni kontakta Skatteverket för vägledning.

12. Flera bidrag från samma skola

Det är tillåtet att skicka in flera bidrag från samma skola, varje tävlingsbidrag bedöms individuellt.

BTJ – FÖR LITTERATUR, KULTUR OCH LÄRANDE

© 2023, BTJ SVERIGE AB