Menyikon Meny
Pil bakåt Tillbaka
Läsfrämjande 2 min läsning

Rapport från SETT: AI och ett nytt fokus på den tryckta boken

Sofia Malmberg, skolbiblioteksexpert på BTJ, reflekterar över sitt besök på årets upplaga av SETT-dagarna. SETT står för Scandinavian Education Technology Transformation, och mässan bjöd på intryck av både ny och gammal utbildningsteknologi.

Årets SETT-dagar har gått av stapeln och åtminstone delar av skolvärlden begav sig till Kista norr om Stockholm för att ta del av samtal, möta branschkollegor och spana in skolrelevanta tjänster. Tidigare år har mässgångarna varit fyllda av besökare och flera kommuner har haft för vana att bussa dit sin skolpersonal som en del av det kollegiala lärandet. I år var det betydligt glesare i gångarna och ansvariga för SETT-dagarna konstaterar att besökarantalet var lägre än tidigare år.

Visionärt tänkande
Mässprogrammet fylldes med ämnen kopplade till språkinlärning, kunskapsutveckling och elevhälsa. Ett återkommande tema, som förstås ligger rätt i tiden, är AI och hur den både utmanar och utvecklar undervisningen – förutsatt att man som har de rätta verktygen och metoderna. Många av samtalen hade fokus på här och nu, men det fanns också de som presenterade ett mer visionärt tänkande som låg längre fram i tiden. Professor Torkel Klingberg var en av dem som presenterade sina tankar kring den digitala utvecklingens effekter på lärande och hur lärandet kan effektiviseras. Det finns potentiellt pedagogiska vinster att göra, men än återstår många praktiska utmaningar i att anpassa lärverktygen till elevens och skolans vardag. Att en av våra större friskoleaktörer har gett en av sina medarbetare i uppdrag att på halvtidsbasis undersöka hur AI kan effektivisera och utveckla undervisningen tyder på att här finns en pedagogisk och därmed potentiellt ekonomisk vinst att göra. AI är en parameter att räkna med, men vilka visioner som de facto innebär förbättringar för eleverna återstår att se.

Från skärm till pärm
Montrarna dominerades av utställare som tillhandahöll digitala tjänster kopplade till bland annat kvalitetsuppföljning och läsutveckling samt pedagogiska hjälpmedel. Men naturligtvis fanns den tryckta boken också representerad i form av bokförlag. En aktör som tagit begreppet från skärm till pärm till en ny nivå är det digitala uppslagsverket NE. Förra året lanserade de en serie tryckta läromedel baserade på sitt digitala uppslagsverk. Med tanke på att deras läromedel endast kostar en bråkdel av det gängse priset för läromedel så lär där finnas potential. Särskilt när skolorna får tillgång till statsbidraget för läromedel.

Bokpiñatan väcker intresse
Något som också väcker skolornas intresse är BTJ:s Bokpiñatan, där skolor har möjlighet att vinna böcker till skolbiblioteket för 25 000 kronor. Genom att bidra med sitt bästa tips för att främja elevers läsande kan man ge sina elever tillgång till många fina läsupplevelser. Tävlingen pågår till och med den 19 maj, så än finns det gott om tid att delta. När vinnaren korats kommer vi förstås att delge er alla fina exempel på genomtänkta och kreativa sätt att främja läslust och läsinlärning. Vi på BTJ önskar er alla en fin läsvår!

Sofia Malmberg, produktägare för skoltjänster på BTJ

BTJ – FÖR LITTERATUR, KULTUR OCH LÄRANDE

© 2023, BTJ SVERIGE AB